Վերադարձի պայմաններ

Համաձայն ՀՀ սպառողների մասին օրենքի 23֊րդ Հոդվածի 2֊րդ մասի «զ» ենթակետի՝ տոմսը(երը) համարվում է տպագիր նյութ և այն վաճառքից հետո չի կարող վերադարձվել։