Jamiroquai

استادیوم هرازدان

بازدید کننده عزیز!

در نقاشی استادیوم “هرازدان” در سمت راست نشان داده شده است بخش هایی را که برای این رویداد طراحی شده اند مشاهده خواهید کرد. برو به بخش با ماوس و بخش را انتخاب کنید که شما می خواهید برای خرید یک بلیط.

پس از برگزاری ماوس بر روی بخش, یک پنجره کوچک باز خواهد شد. روی پنجره روی “انتخاب صندلی” کلیک کنید.
در پنجره باز نقشه کرسی های این بخش معرفی شده اند.
از تعداد کرسی های موجود با ماوس, شما می توانید مکان هایی که شما می خواهید برای خرید یک بلیط را انتخاب کنید.

پس از کلیک کردن بر روی محل, یک پنجره ظاهر خواهد شد که شما می توانید با کلیک بر روی “اضافه کردن سبد خرید”را فشار دهید. تکرار عملیات برای خرید چند بلیط.

پس از اضافه کردن بلیط به سبد خرید, با کلیک بر روی “پرداخت” را فشار دهید در گوشه سمت راست پایین صفحه نمایش.